Celá psychosomatika je zbytečná, pokud ...

Publikováno: 10.10.2022

V článku je popsán význam zdravého srdce z pohledu psychosomatiky a také téma rodové imunity.

… máte zdravé srdce. Mít dokonale zdravé srdce znamená, že vás prostupuje nekonečná láska a odpuštění (základní faktory psychosomatického léčení), žijete trvalým pocitem štěstí a máte konečné poznání. Konečným poznáním můžeme chápat to, že jste v souladu se svými vnitřními tvořivými silami a kontemplujete Stvořitele, tedy nazíráte na něj nejvyšší formou, jaká je v této dimenzi pro nás možná.

Nicméně nabízí se otázka „Jak se k tomuto stavu vědomí propracovat?“. Cest je samozřejmě vícero, podstatné je začít hledat.

V případě jakéhokoliv zdravotního problému, je vždycky nějakou formou postiženo srdce (pocit viny, strach být vinen, strach, že mě obviní z toho, že nemám rád atd.)

Souvislost „vědomí – tělo“ je základní pilíř psychosomatiky, což již asi není potřeba zde rozebírat. Nicméně další a další výzkumy potvrzují, jakým způsobem a jak rychle dokáže náš imunitní systém reagovat na naši okamžitou emoční situaci a z dlouhodobějšího pohledu na náš stav vědomí. Ten neovlivňuje pouze naše vlastní zdraví, ale je odpovědný za stav imunity našich dětí, příbuzných a blízkých. Můj stav vědomí má tedy zásadní vliv na tzv. rodovou imunitu. Toto je velmi důležité si uvědomit.

Ale je potřeba uvažovat ještě v širším rozměru. Jsme děti jedné matky, Matky země, proto v našich žilách teče společná krev. A védy praví: „Moje rodina je celý svět.“

Co z toho tedy vyplývá?

  • Pokud se člověk nechce zaobírat psychosomatikou, ale chce být zdráv, tak je potřeba hledat jiné formy, jak se co nejrychleji dostat do stavu viz první odstavec.
  • Naše vědomí je součástí celého vědomí lidstva. Zkusme si udělat malou inventuru „Jak přispívám svým vědomím k vývoji tohoto světa?“
  • Je potřeba najít způsob, jak tvořit štěstí, a je žádoucí je vytvářet v co největším množství.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb s tím souhlasíte. Rozumím