KDO JSEM

 

Životní příběh

Jsem zrozen ve znamení Skopce, který mi do života přinesl vlastnosti idealisty, rebela a bojovníka za to, čemu věřím. Ascendent znamení Střelce mě navíc ve správný čas donutil přijmout principy Stvoření a probudil ve mně touhu pro hledání vyšších pravd a smyslu našeho bytí.

Mám tři úžasné děti, které jsou všechny mými velkými učiteli.

Vystudoval jsem obor informatika a statistika na VŠE a zhruba 30 let jsem se zabýval finančním řízením velkých korporací. Osud mě ale neomylně a trpělivě začal směřovat k mému pravému Já a k tomu, co mě naplňuje – předávat ostatním léčivou moudrost Života. 

Po narození prvního dítěte jsme si v rodině začali klást otázky směřující k udržení zdraví přirozeným způsobem. Přes celostní medicínu jsme se záhy posunuli k psychosomatickému přístupu, který z mého pohledu není pouze léčebnou metodou pro konkrétní nemoci, ale i nezbytným zdrojem pro rozšíření vědomí člověka. Díky celostní medicíně a psychosomatice jsme byli schopni řešit řadu zdravotních problémů, a tak se tento přirozený způsob léčení v naší rodině natrvalo zakořenil.

K tomu ještě přibyla moje zkušenost vlastních traumatických zážitků, a to včetně popření sebe sama a nadvlády rozumu mi otevřela dar schopnosti vidět zdánlivě skryté vztahy příčin a následků všeho, co se nám v životě děje.

Neustálé projevy dokonalého propojení ducha a hmoty ve všem, co nás obklopuje je fascinující svět a jsem přesvědčen, že už konečně nastal čas, aby se dokonalost Stvoření navrátila do našich životů a aby každý z nás začal znovu využívat všech darů, které nám jako lidským bytostem byly kdysi dány.

Další intenzivní studium této problematiky a každá další získaná znalost, dovednost a zkušenost přede mnou otevírala a stále otevírá další a další možnosti, které nejsou nijak ohraničené. Zjistil jsem, že oblast psychosomatického léčení je to, co mi dává smysl a co mně naplňuje. Již mnoho let si ověřuji platnost této metody léčení a jejím prostřednictvím mohu být lidem prospěšný. Mou původní, výše zmíněnou profesi, jsem tedy opustil a začal se naplno věnovat psychosomatické terapii.

 

Metodický základ pro mnou poskytované psychosomatické léčení tvoří především tito autoři:

MUDr. Luule Viilma

MUDr. Ctibor Bezděk

Carl Gustav Jung

Břetislav Kafka

Vadim Zeland

Pjér la Šé´z

Alberto Villoldo

 

Publikační činnost

Rejstřík k rozsáhlému encyklopedickému dílu lékařky a parapsycholožky Luule Viilmy.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb s tím souhlasíte. Rozumím