Psychosomatika a šamanismus

Publikováno: 18.09.2022

V článku je popsáno pojítko mezi metodami šamanismu a psychosomatiky.

Nerad bych působil příliš fatalisticky, ale to současné nahromadění strachu, agrese a frustrace (mnohdy je patrné i z příspěvků a diskusí na facebooku), odpojení od přírodních zákonů, neuznávání názory druhých, dominance ega a snaha ovládat druhé, pravděpodobně velmi rychle spěje ke svému vrcholu, resp. tento civilizační systém spěje ke svému kolapsu a nutně bude muset nastoupit úplně jiný. Zatím vše nasvědčuje tomu, že ten stávající není reformovatelný.

Pokud budeme mít štěstí, tak tato změna proběhne mírně, nicméně ať proběhne jakkoliv, rozhodující roli bude s největší pravděpodobností hrát velikost množiny vědomých lidí, potažmo míra vzestoupení kolektivního vědomí.

Co je to vzestup vědomí? Kdo je to vědomý člověk? Zkusil bych předložit několik formulací, které se mi podařilo porůznu pochytat:

 • Je si vědom toho, že jsme součástí něčeho, co nás dalekosáhle přesahuje.
 • Smysl života vidí v poznání, v rozpomenutí se na to, co je prapůvodní zdroj všeho.
 • Žije v souladu s přírodou a má respekt k duchovnímu dědictví, což jsou základní principy šamanizmu.
 • Má schopnost samoléčení hledání přirozené cesty k léčení, především přes svou duši.
 • Ví, že pokud chce něco změnit, tak je to pouze on sám, spoléhá se sám na sebe.
 • Myslí srdcem, tvoří ze srdce, inspiruje.
 • Je fyzicky zdatný, dobře dýchá.
 • Rozpouští své ego.
 • Kromě hrubohmotných (materiálních) záležitostí věnuje velkou pozornost i těm jemněhmotným (duchovním).
 • Nedává energii negativním věcem, nevěnuje jim pozornost, uvažuje pozitivně.
 • Nehodnotí, nevnímá polarity, žije v jednotě se vším a v rovnováze.
 • Ruší závislosti, které jej odpojují od propojení s vesmírem, jelikož potlačují energii korunní čakry -  káva, maso, medikamenty, alkohol, cigarety, cukr, přejídání atd.  

Vzestup kolektivního vědomí lze pak chápat jako schopnost kolektivně tvořit přirozený civilizační řád, kde je vše v souladu a v rovnováze.

Nicméně v této situaci je nezbytné, aby se každý zaměřil sám na sebe. Pokud se budeme zaměřovat na své okolí, zmůžeme pramálo. Většina z nás má staré a nežádoucí emoční kódy uložené v hlubokém nevědomí. Bohužel podvědomě ovlivňují naše jednání a způsob našeho žití. A to se samozřejmě projektuje i do kolektivní vědomí.

Šamani léčili především pomocí návratu k zážitkům uloženým v hlubokém nevědomí, mnohdy pomocí halucinogenních drog.  Aktivita léčeného spočívala v tom, že trpěl jejich působením, nicméně viděl, pochopil, prozřel.

Psychosomatika v určitém pojetí v našich podmínkách v případě nutnosti získává informace z hlubokého nevědomí např. pomocí hypnózy, telekineze, jasnozření, akášickými vhledy, pomocí astrologických sofistikovaných horoskopů apod.

V tomto ohledu psychosomatická terapie vyžaduje velkou aktivitu léčeného. Terapeut (šaman) tento proces moderuje, navádí léčeného, který musí spolupracovat, pochopit své emoční nastavení a změnit se. Následně pak  řízeně uvolnit své nežádoucí emoce.

Pokud máme něco změnit, tak nelze v těchto záležitostech prokrastinovat (odkládat).

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb s tím souhlasíte. Rozumím