Psychosomatika jako prvotní impuls osobní transformace I. díl

Publikováno: 19.05.2023

Článek pojednává o roli psychosomatiky jako oboru v celkové osobní transformaci člověka dnešní doby.

Přátelé dobrý den,

rád bych tematicky navázal na minulý článek Stvořitelský princip v psychosomatice a chtěl bych se v několika následujících příspěvcích pustit do tématu role psychosomatiky v osobní transformaci člověka. Existují pro to minimálně tyto důvody:  

 • Oprávněně se domnívám, že klíčovým parametrem člověka v paradigmatu nově se rodící společnosti budoucnosti je poznat sám sebe, tedy jak fungujeme a co je smyslem našeho bytí.
 • Neexistuje takový zdravotní problém, který by nesouvisel se způsobem myšlení, což je již trochu takové psychosomatické klišé, nicméně jestliže začneme cokoliv řešit na úrovni emocí jako psychosomatických příčin disharmonií v našem životě, octneme se nutně na cestě transformace.

V obou případech se v zásadě jedná o opuštění role pasivního pozorovatele (trpitele) našich zdravotních problémů a konzumenta zdravotních služeb a vytvoření nové role aktivního tvůrce našeho zdraví potažmo života.

Vzhledem k tomu, že se jedná o téma velmi rozsáhlé, omlouvám se za abstrakt do heslovitých formulací.

ZÁKLADNÍ TRANSFORMAČNÍ POSTULÁTY

 • Osobní transformace začíná přijetím faktu, že základní podstatou člověka není tělo, ale duše.
 • Cílem osobní transformace je vědomé bytí ve středu mezi polaritami, a to v nejrůznějších aspektech lidského života. Tak nastává rovnováha mezi těmito polaritami.
 • Výsledným efektem transformace je naše šťastnější prožívání života z pozice přítomného okamžiku. Nejsme tak zatíženi minulostí ani očekáváním budoucnosti.
 • Naše duše je jedinečná a je souhrnem kvalit, které si zvolila prožít v této fyzické realitě. Tyto kvality mají vždy dvě podoby - stinnou (nízkovibrační) a světelnou (vysokovibrační).
 • Podstatou transformace je aktivace našeho světla skrze poznání a přijetí našich stínů. Naše stíny jsou odmítnuté části naší bytosti.
 • Základním prostředkem naší osobní transformace jsou naše emoce. Ale teprve ve chvíli, kdy s nimi začneme pracovat, začíná být zřejmý jejich význam.

SAMOTNÝ PRŮBĚH TRANSFORMACE

 • Připomeňme si citát Alberta Einsteina: „Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“ Rozhodující je tedy ochota změnit úhel pohledu.
 • Láska je jednou z nejvyšších vibrací a je tvořivým zdrojem veškerého života. Pokud jsme tedy byli stvořeni z energie lásky, je tedy naší podstatou.
 • Přijměme také fakt, že hmota je pak pouze formou manifestované energie. Kromě hmotného (fyzického/materiálního/nízkovibračního) světa existuje svět nehmotný (neviditelný/vysokovibrační). Pokud tedy chceme cokoliv změnit v našem hmotném životě, musíme nejdříve změnit svou energii. Afirmace pro každý den: Jsem mnohem víc, než jen tělo a mysl, jsem energie, jsem láska.
 • Základním smyslem života je prožívání. Pro tyto účely byl na Zemi vytvořen (Stvořitelem) systém dualit (polarit), tedy systém protikladů. Vychází z toho, že jen skrze prožití dvou různých protikladů určité kvality, jsme schopni pochopit podstatu dané kvality. Pro pochopení pár příkladů: minulost a budoucnost, dobro a zlo, zamilovanost a nenávist, štědrost a lakota, chaos a řád atd.
 • Ve středu duálního systému jsou obsaženy všechny existující kvality hmotné existence v jejich neutrální (jednotné) podobě. Původní energie  Jednoty/Lásky/Stvořitele/Zdroje všeho je v duálním systému zachována a reprezentována jeho středem, resp. průnikem jednotlivých polarit.  
 • Z pohledu samotné lidské duše je smyslem života na planetě Zemi prožívání různých forem ne-lásky (ne-harmonie, ne-rovnováhy, duality) a navrácení se ke své lásky-plné (jednotné) podstatě.
 • Je potřeba si tedy uvědomit, že vše, co se děje v mém životě, je součástí plánu mé duše a projevem mé svobodné volby.

Pokračování příště.

Zdroj: Ing. Hana Popelková, MUDr. Luule Viilma, Ramtha

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb s tím souhlasíte. Rozumím