Stvořitelský princip v psychosomatice - návrat k počátku

Publikováno: 31.03.2023

Článek pojednává o základním principu psychosomatiky, který vyplývá z principů stvoření.

Přátelé,

dovolil bych si opět předložit trochu psychosomatického intelektu.

Když se mladého C.G.Junga ptali, zda-li věří v Boha, odpověděl: „Ano, věřím.“

Když mu položili v jeho 82 letech stejnou otázku, odpověděl: „Ne, nevěřím, já vím.“

Kdo tedy pochopí, tak v jeho životě již pouhá víra nemá místo. Tento člověk již bezpečně ví.

 

Základní princip psychosomatiky vychází z principu Stvoření, tedy z něčeho, co nás dalekosáhle přesahuje.

Co to je?

 

Světlo, kterým se stal každý z nás, bylo a je inteligencí, jíž jsme my sami. Je to Bůh ve své rozšířené formě coby světlo.

Toto božské světlo, jež je naším původním a trvalým tělem, je Duchem naší bytosti neboli tím, co je nazýváno Bůh našeho bytí. Náš Duch je tedy Bůh, je to mysl boží v individuální formě. Vznikla zde také emoce, avšak velmi prchavá.

Naší tvořivou silou byla vytvořena naše Duše, aby zachycovala řeku lásky, jež vyvěrala z Boha Otce. Byla vytvořena, aby zachycovala myšlenky z neustávajícího proudu řeky myšlenek a ve formě emocí je ukládala do klidu, kterému se říká paměť, chcete-li akáša. (Ramtha)

Každá emoce má svou vibrační frekvenci a naše duše zaznamenává a ve formě energie ukládá veškeré myšlenky, kterými jsme se kdy zaobírali.

Tělo je pouze příbytek pro energetický systém světelných složek. Tělo bylo Stvořitelem vytvořeno, abychom mohli, jako neviditelná podstata myšlenek a emocí, jednat s veškerým životem, který zde existuje.

Ve skutečnosti nejsme tím, co obýváme, tedy naším tělem, ale jsme tím, co cítíme. Poznáváme sami sebe tedy skrze své emoce.

 

Jsme tedy přesně tím, co myslíme. Cokoli si pomyslíme, tak v našem životě nastane.

Naše budoucnost je tedy tvořena myšlenkami, jež máme právě dnes, neboť každá myšlenka, jíž se zaobíráme, každá

fantazie, kterou máme, v našem těle vytvoří pocit (emoci) a ten je zaznamenán do naší Duše. Tento pocit se pak

stává vzorovým případem pro okolnosti našeho života, neboť nás bude přitahovat do podmínek vzbuzujících tentýž

pocit, který byl v naší Duši uložen. Věci se tedy nedějí náhodou.

 

Velmi dobře tento proces již také dokáže popsat moderní aplikovaná kvantová fyzika.

 

Věrek Valenta

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb s tím souhlasíte. Rozumím