Stvořitelský princip v psychosomatice  –  Návrat k počátku  II.

Publikováno: 19.05.2023

Článek pojednává o základním principu psychosomatiky, který vyplývá z principů stvoření.

Přátelé dobrý den,

navazuji na minulý článek a stručně rekapituluji jednoduché postuláty.

  • Tělo je pouze příbytek pro energetický systém světelných složek. Tělo bylo Stvořitelem vytvořeno, abychom mohli, jako neviditelná podstata myšlenek a emocí, jednat s veškerým životem, který zde existuje.
  • Naše budoucnost je tedy tvořena myšlenkami, jež máme právě dnes, neboť každá myšlenka, jíž se zaobíráme, každá fantazie, kterou máme, v našem těle vytvoří pocit, tedy emoci. Každá emoce má svou vibrační frekvenci a ta je zaznamenána do naší Duše.
  • Tento záznam se pak stává vzorovým případem pro okolnosti našeho života, neboť nás bude přitahovat do podmínek vzbuzujících tentýž pocit, který byl v naší Duši uložen. Věci se tedy nedějí náhodou.

Jinými slovy, do morfogenetického pole, do éteru, stále vysíláme energii, která se nám v různých formách vrací v závislosti na vibraci vysílané energie. Cokoliv tedy existuje v naší fyzické realitě, tak jsme způsobili svým chováním či myšlením, ať už vědomým nebo nevědomým.

Kombinací emocí, tedy energií, které jsou těmito emocemi vytvářeny, je velmi mnoho.

Pokud budeme mluvit o vysílání negativní (nízkovibrační) energie, tak tímto způsobem nám do života přicházejí nežádoucí situace a zdravotní problémy. Je to ono klasické „Jak zaseješ, tak sklidíš.“

Tyto situace nastávají zejména ze dvou důvodů:

  • především, že neprožíváme negativní emoce až do konce a touto cestou si způsobujeme traumata (umrtvené emoce),
  • nebo stále vysíláme tytéž emoce jako reakce na dosud nezpracované situace, kde nejsme v rovnováze mezi dvěma polaritami, neumíme tedy tyto polarity přijmout.

Cílem psychosomatické terapie je oba tyto případy dostat na vědomou úroveň a uvolnit z emočního a energetického těla.

O tom bude pojednáno v některém z dalších článků.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb s tím souhlasíte. Rozumím