Vědomí a otevřená mysl aneb jak (ne)funguje naše myšlení I.

Publikováno: 07.06.2023

Článek pojednává o podstatě našeho myšlení a spojitosti s našim vědomím.

Přátelé dobrý den,

rád bych podniknul malou exkurzi do tématu, které z hlediska faktografického je poměrně podrobně popsáno, nicméně z hlediska skutečného a použitelného poznání je podle mého názoru potřeba se k němu neustále vracet. Jedna věc je totiž mít sbírku faktů, ale úplně jiná věc je být osvícen, což znamená být ve světle vědění, tedy mít všechno dostupné vědění k tomu, abychom je mohli použít, kdykoliv si přejeme.

Proč je naše vědění důležité? Je totiž naším největším pokladem, neboť i když nám bude odebráno vše ostatní, co nám vzato nikdy být nemůže, je vědění, jež nám dává schopnost stále a znovu tvořit. Máme-li vědění, máme svobodu, máme možnosti a můžeme vytvářet neomezená království. Máme-li vědění, není čeho se obávat, neboť neexistuje žádná věc, žádný element ani žádný princip, který by nás mohl někdy ohrozit, zotročit nebo zastrašovat.

Proč je to důležité? Protože cokoliv víme, tím se staneme. Je také potřeba pochopit, že nejen že vše existuje z myšlenky, kterou je Bůh, nýbrž že všechno také vyzařuje myšlenku vlastního bytí zpět do mysli Boží.

Všechno má kolem sebe pole světla. Neexistuje nic, co by nebylo obklopeno korónou světla, neboť ta udržuje obraz myšlenky a utváří z ní formu zvanou hmota.

Aura je světelné pole, jež obklopuje a drží pohromadě hmotu našeho ztělesnění. Je Duchem naší bytosti, jež nás přímo propojuje s myslí Boží, tokem vědomí, v němž jsou věděny všechny věci. Jednou částí aury je mocné elektromagnetické pole pozitivní a negativní elektřiny. Nad tímto polem se však elektřina již dále nerozděluje. Je zde sféra nerozděleného světla, které je čistou energií. Tato světelná sféra umožňuje všem myšlenkám z řeky vědění, aby protékaly velkým mocným polem naší aury. To, které myšlenky se stanou námi věděné, je určeno našimi myšlenkovými pochody, neboť elektromagnetická část naší aury k nám přitahuje myšlenky podle toho, jaké je naše myšlení. Máme tedy schopnost vědět vše, co je k vědění, neboť se nacházíme v trvalém proudu všeho vědomí, z něhož přijímáme myšlenky z mysli Boží.

Společenské vědomí je tvořeno myšlenkami, jež byly vyjádřeny emocemi všech bytostí. Je tedy tvořeno uskutečněnými myšlenkami, které již přijala každá bytost, pocítila je ve své duši a vyslala je skrze své aurické pole zpět do řeky myšlení, aby se z nich mohli vyživovat ostatní.

Myšlenky, ze kterých se vyvíjí naše aktuální realita na Zemi, jsou omezené, jsou to nízkofrekvenční myšlenky společenského vědomí. Tyto myšlenky jsou velice omezující, značně soudící a přísné, neboť naše myšlenky jsou ovládány postoji souvisejícími s přežitím a se strachem ze smrti, ať už jde o smrt ztělesnění nebo o smrt ega. Naše vědomí je tudíž obsazeno myšlenkami na jídlo, obydlí, přijetí, práci, finance, na posuzování, co je vhodné a co ne, na módu, krásu, srovnávání, věk, nemoci a smrt. Tyto myšlenky s nízkou frekvencí převládají v lidech okolo nás, snadno procházejí naším aurickým polem, a tak jsme trvale živeni ze stagnujícího vědomí.

Myšlenky s vyššími frekvencemi, myšlenky nadvědomí, se týkají Bytí, života, harmonie, jednoty, věčnosti. Jsou myšlenkami lásky a radosti. Jsou myšlenkami génia a jsou neomezené. Myšlenky o vysoké frekvenci lze snáze zakoušet ve vědomí divoké přírody, stranou od stagnujícího myšlení lidí, neboť tam je život jednoduchý, bezčasý, trvalý a v úplné harmonii se sebou.

Elektromagnetická část naší aury k nám přitahuje myšlenky podle našich myšlenkových pochodů a podle emocionálního stavu našeho bytí. Jakmile se myšlenka setká s Duchem naší bytosti, exploduje do světelného záblesku světla. Myšlenka, nyní ve formě světla, vstupuje do našeho mozku a je přeměněna v elektrické světlo o jisté frekvenci, která odpovídá kvalitě přijímané myšlenky.

V okamžiku, kdy si uvědomujeme jakoukoliv věc, přijímáme myšlenku této věci a světlo této myšlenky je přijato naším mozkem. Pokud zavřeme oči a vidíme pohyby barev nebo proměny vzorů, vnímáme, kterak vypadá myšlenka, když vstupuje do našeho mozku.

Schopnost našeho mozku přijímat různé myšlenkové frekvence je řízena mocným ovladačem zvaným podvěsek mozkový, nacházejícím se mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. Podvěsek mozkový, nazývaný šestá čakra (třetí oko), našemu mozku vládne. Zodpovídá za aktivování konkrétních částí mozku, aby přijímaly a uchovávaly různé myšlenkové frekvence. Je dveřmi, které otevírají naši schopnost rozjímat a pomocí myšlenek přemýšlet, uvědomovat si je v celém těle a projevovat do prožitku, aby tak vzrůstalo porozumění. Touto mocnou žlázou je pomocí složitého systému toku hormonů řízen náš mozek. Podvěsek mozkový, nebo také hypofýza, je žlázou s vnitřní sekrecí a produkuje hormon, který plyne skrze mozek do ústí šišinky, další žlázy s vnitřní sekrecí. Šišinka je ovladačem zodpovídajícím za zesilování myšlenkových frekvencí, aby pak mohly být posílány do celého těla.

Funkce těla jsou udržovány v harmonii právě tokem hormonů ze žláz s vnitřní sekrecí, které hormony uvolňují do krevního oběhu. Šišinka tuto harmonii řídí. Tok hormonů z šišinky aktivuje ostatní žlázy, aby uvolňovaly své hormony ve vzájemné harmonii, čímž vytvářejí to, čemu se říká hormonální rovnováha. Stupeň této rovnováhy je určován souhrnem všech myšlenkových frekvencí, které šišinka přijímá. Čím jsou myšlenkové frekvence vyšší, tím lepší je tok hormonů tělem. Zároveň čím vyšší frekvence, tím více šišinka podněcuje podvěsek mozkový k uvolňování jeho hormonů, což aktivuje mozek, aby přijímal ještě vyšší myšlenkové frekvence.

Systém šišinky řídí naši centrální nervovou soustavu, sbírá všechny frekvence myšlenek, které dostává, dále je zesiluje a posílá je skrze centrální nervovou soustavu, probíhající páteří jako dálnice elektrických myšlenek, směrem dolů a dále skrze každý nerv a každou buňku našeho těla.

Při tom, kterak myšlenka trvale vyživuje každou buňku našeho těla, celé naše tělo odpovídá na její elektrický impuls. Účinek myšlenky, zakoušené každou buňkou, tedy vytváří v těle pocit, vjem, emoci či cosi, čemu se říká nával. Tento pocit je poté poslán do naší duše, kde je zaznamenán.

O tom, jak prakticky a vědomě využít toto poznání, bude pojednáno v dalším článku.

Zdroj: Ramtha

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb s tím souhlasíte. Rozumím