Vztah příčiny a následku

Publikováno: 11.09.2022

Článek na příkladech podrobněji popisuje vztah příčiny a následku v případě zdravotních problémů.

V části Základní psychosomatické faktory je obecné pojednání o vztahu příčiny a následku. Vzhledem k tomu, že tento faktor je pro pochopení psychosomatických souvislostí poměrně zásadní a vzhledem k tomu, že poměrně často není tento vztah úplně jasný, považuji za dobré jej ještě dále ozřejmit, což bude nejlepší učinit na konkrétních příkladech z různých oblastí.

Domnívám se, že hlavním důvodem tohoto nepochopení je obvyklý symptomatický přístup klasické medicíny, který se nezabývá příčinou, ale pouze řeší následek (symptom). Toto není myšleno s despektem.

Psychosomatická medicína tedy uvažuje řetězec „prvotní příčina – spouštěcí mechanizmus – následek v podobě zdravotního problému (symptomu)“.

Prvotní příčina = emoční nastavení člověka (psychosomatický kód).

Spouštěcí mechanizmus = fyzikální faktor, který je vyvolaný prvotní příčinou.

Následek (symptom) = nemoc nebo událost mající vliv na zdraví.

V následujících příkladech používám pouze zjednodušené popisy emočního nastavení.

Chřipka

 • Prvotní příčina = deprese jako zloba potlačovaná strachem.
 • Spouštěcí mechanizmus = virus, který si člověk přivolal svou depresí.
 • Symptom = chřipka.

Rakovina

 • Prvotní příčina = zlomyslná zloba.
 • Spouštěcí mechanizmus = genové mutace, které vedou k nekontrolovanému buněčnému dělení.
 • Symptom = nádor.

Žloutenka (hepatitida)

 • Prvotní příčina = maximální koncentrace zloby s jejím inteligentním maskováním.
 • Spouštěcí mechanizmus = přivolání hepatotropního viru.
 • Symptom = zvýšené množství bilirubinu.

Alzheimer

 • Prvotní příčina = maximalistické přání dostávat a rovněž uvědomění si toho, že k dostávání je třeba zcela zapojit potenciál vlastního rozumu. Dále odmítání emocí a absolutizace potenciálu vlastního mozku.
 • Spouštěcí mechanizmus =  přetěžování mozku.
 • Symptom = pokles kognitivních funkcí, demence.

Alkoholismus

 • Prvotní příčina = strach nemají mě rádi, způsobující stálé napětí ve vztazích s matkou. Následně pocit viny z nezvládaného alkoholismu.
 • Spouštěcí mechanizmus = nezvladatelná touha po uvolnění, které alkohol přináší.
 • Symptom = alkoholismus.

Neplodnost

 • Prvotní příčina = obavy jsem špatná matka, co když se dítě narodí nemocné, je potřeba počkat na lepší časy atd., panovačnost, hysterie, nedostatek lásky.
 • Spouštěcí mechanizmus = fyziologické překážky zabraňující početí dítěte nebo jeho udržení v matčině lůně.
 • Symptom = neplodnost nebo neudržení plodu.

Astma

 • Prvotní příčina = strach, že mě nemají rádi, který vyvolává potřebu potlačit svoji panickou zlobu a neprotestovat. Jedná se o tajný strach a potlačení citu.
 • Spouštěcí mechanizmus = látky v ovzduší, které vyvolají alergickou (zánětlivou) reakci v dýchacích cestách.
 • Symptom = dechová nedostatečnost.

 

Jak je již jistě dobře známo, nemoc je projev našeho emocionálního nastavení a dává nám signál, že je potřeba něco změnit. Tedy zabývat se svou duší a nikoliv pouze řešit příznak.

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb s tím souhlasíte. Rozumím